Blog semanal

Blog semanal

martes, 5 de septiembre de 2017

#SalvemSesFontanelles

Avui hem donat una passa molt important per protegir Ses Fontanelles i #complin amb la paraula donada com a Govern i com #PSOE #SalvemSesFontanelles


Avui hem aprovat, al Consell Gerència de l'Ajuntament de Palma, que la llicència de construcció dels edificis comercials que a la passada legislatura (al 2014) es van concedir, s'ha extingit i no es podran fer.
És una mesura que defensa l'interés general, que aposta per un model de ciutat més #sostenible i que vol apostar pel #petit #comerç.Més info:

• El Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat avui tenir com  extingits els efectes de la llicència atorgada el 29 de juliol de 2014 per a la construcció de 22 edificis d’ús indeterminat a ses Fontanelles. Es tracta de la primera llicència d’edificació que es va demanar en aquest indret.  Quan s'ha estudiat a fons jurídicament i després d'analitzar les al·legacions de la promotora, s'ha conclòs que la llicència s’havia extingit el 5 de maig de 2015 per ministeri de la llei, en aquest cas la Llei d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), la qual els informes jurídics sostenen que és la llei aplicable en aquest cas. Aquesta és la data en què s’havia d’haver presentat el projecte d’execució de les edificacions i que no es va presentar, i per tant, ja des d’aquella data, s’ha de tenir com extingida la llicència.

• Aquest procediment es va iniciar el passat 4 d’abril de 2017 i es va atorgar a la promoció un termini de 15 dies hàbils perquè  presentés al·legacions. En els informes municipals queda patent que les al·legacions no desvirtuen el fet assenyalat: la no presentació en el termini legal del projecte d’execució, per la qual cosa, es produeix de forma automàtica l’extinció  dels efectes de la llicència.

• La decisió es sustenta en informes jurídics i tècnics.: informe dels serveis jurídics municipals, de la secretaria del Consell de la Gerència i del cap del Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació. Aquests motius són, com s’ha dit, que l’empresa no ha presentat el projecte d’execució en el temps i forma que marca la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl ((Llei del Sòl)). Així, des del moment en què es va aprovar la llicència tenien 6 mesos per presentar el projecte d’execució i 36 mesos per finalitzar les obres.

• La llicència es va atorgar el juliol de 2014. Després, l’empresa va sol·licitar dues pròrrogues per poder redactar el projecte d’execució de 3 mesos ((una es va concedir –gener 2015- i l’altra no –presentada abril 2015-)).  Amb aquestes pròrrogues, el termini màxim per presentar el projecte d’execució era 5 de maig de 2015, una data que ja s’ha superat per molt ((dos anys)).

• Aquesta és la principal motivació jurídica que ens ha dut a adoptar la resolució. Aquesta resolució adoptada conté una desestimació de les al·legacions, la constatació de l’extinció de la llicència per ministeri de la llei, la denegació –per extemporani i deficient – del projecte d’execució presentat tardiament, així com impedir les obres d’edificació que se’n deriven de la llicència extingida.
Ara únicament tenen llicència d'urbanitació que els varen concedir i que estan executant.

martes, 27 de junio de 2017

Ho hem aconseguit: comença la integració entre EMT i TIB

Avui és dia històric: presentam la #integració tarifària entre l'#EMT de Palma i el #TIB del Govern Balear.

Així al primer semestre del 2018 es podrà emprar bus EMT i metro amb 1 únic bitllet amb la targeta ciutadana,  i al 2019 es podrà emprar bus EMT, tren, metro i bus TIB amb un únic billet i una única targeta.

És un dels projectes més importants com a ciutat, una petició de fa molts anys de la ciutadania i una aposta decidida pel transport públic de dos institucions que s'entenen i treballen juntes per millorar la vida de la ciutadania. 

Ens varem comprometre a fer-ho i complim!

miércoles, 14 de junio de 2017

Nueva escuela pública de náutica en Palma para generar empleo de calidad y diversificar la economía.

Una gran noticia para los #jóvenes y personas que buscan un #empleo de #calidad.


Hoy hemos presentado el proyecto para construir un centro de #formación profesional en #náutica, donde se formarán en reparación y mantenimiento de embarcaciones, una #profesión con mucha demanda que al no haber gente preparada en Palma hace que las empresas se vayan fuera al resto de Europa a buscarlos, y con sueldos por encima de la media. Es una apuesta por la #diversificación de la #economía de la ciudad, por la formación y por dar oportunidades a nuestros jóvenes y parados. Se calcula que cada año se dará formación a unas 400 personas y está previsto que comience a funcionar a finales de 2018 o principios de 2019. 
Además se hace con financiación del impuesto turístico y en un edificio de la EMT de Palma que el Govern nos alquila por 25 años, que estaba abandonado desde hace años y que ahora se renovará completamente para acoger el centro de formación y que también ayudará al Polígono de Son Castelló a mejorar. 

Gracias al Govern, a Francina Armengol y a Iago Negueruela por creer en Palma para este proyecto y al equipo de la EMT con Joan Ferrer y Mateo Marcús al frente.

lunes, 12 de junio de 2017

Palma baja de las 20.000 personas en paro por primera vez en 8 años.

Palma baja de las 20.000 personas en #paro por primera vez en 8 años y en un mes de mayo, por lo que en los meses de junio, julio y agosto seguirá bajando. Es también la parte positiva de que la temporada turística se esté alargando.


Además en 2 años hay 24.000 personas más ocupadas de alta en la seguridad social, y ya son 219.114, la cifra más alta en 13 años.


Además el paro ha bajado un 28% en dos años y en el caso de los jóvenes ha bajado un 33%.
Y el número de contratos indefinidos ha aumentado un 10% en el último año.
Son cifras positivas y van a seguir mejorando en los dos próximos años de legislatura.
Está claro que queda mucho por hacer porque aún hay 19.000 personas en paro y porque tienen que subir los sueldos, pero son datos positivos que nos dan esperanzas para conseguirlo.

viernes, 19 de mayo de 2017

Debat de la Ciutat


Els dies 16 i 17 de maig s'ha celebrat el Debat de la Ciutat de Palma, un moment per retre comptes de la feina feta al darrer any i dels reptes i projectes de futur. Un moment també per debatir propostes i arribar a cords, per això vull aprofitar aquest blog perquè tingueu tota la informació del debat, com és el meu discurs i les propostes debatudes.

AQUÍ podeu llegir la meva intervenció que resumeix el fet al llarg del darrer any, amb els encerts i els errors, d'un govern a peu de carrer que es preocupa per les persones, amb un model de ciutat clar i que defensa l'interés general. Hem acabat amb les retallades i tornem a invertir en els barris i en la millora dels serveis públics, fomentant la participació i la transparència. Moltes accions difícils de resumir en uns pocs folis!En quant a les propostes dels grups municipals al #DebatdelaCiutat la majoria, el 61%, s'han aprovat per #unanimitat, i això és molt positiu perquè suposa que tots els grups hem arribat a un acord que es bo per a la ciutat.
Per exemple s' ha aprovat reparar les pistes d'atletisme i ciclisme del velòdrom de Son Moix, comprar una autoescola i vehicles pels bombers, ampliar el pressupost de PalmaActiva per programes d'ocupació de majors de 45 anys, joves i persones en atur, posar en marxa la promoció interna dels funcionaris municipals i reforçar les plantilles de Policía, bombers i altres àrees municipals, comprar habitatges per destinar a dones víctimes de la violència de gènere, fer les obres del Carrer Velázquez perquè sigui peatonal, concertar serveis de Benestar social, etc. Fins a un total de 31 propostes aprovades.
AQUÍ  teniu la totalitat de les propostes presentades al Debat i el vot dels grups municipals.

lunes, 24 de abril de 2017

Avui és un día important per a la millora de la neteja de la ciutat. Comença el canvi dels contenidors.
Avui comença al barri de l’Arenal la instal·lació al carrer dels nous contenidors i la retirada dels vells


En aquesta primera fase, des d’avui fins a principis de juny, es renovaran 1.655 contenidors als barri de l’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i la zona nord de l’eixample

Cada dia es col·loquen una mitjana de 50 contenidors nous, en grups de les quatre fraccions: rebuig, envasos lleugers, paper i cartó i vidre


La primera fase de la renovació dels contenidors ha començat avui a primera hora del matí al barri de l’Arenal. Es farà feina cada dia fins a principi de juny per tal de retirar dels carrers els contenidors vells i instal·lar una mitjana de 50 nous cada dia. D’aquesta manera es renovaran en aquesta primera fases un total de 1.655, a les següents barriades:BARRIADA
Núm. CONT.


L’ARENAL
241 cont.


LES MARVELLES
219 cont.


CAN PASTILLA
172 cont.


CAS CAPISCOL
135 cont.


AMANECER
38 cont.


CAMP REDO
193 cont.


L'OLIVERA
68 cont.


SON OLIVA
73 cont.


BONS AIRES
176 cont.


PLAÇA DE TOROS
141 cont.


ARXIDUC
49 cont.


SON FORTESA SUD
49 cont.


ELS HOSTALETS
23 cont.


MARQUÈS DE LA FONSANTA
78 cont.


TOTAL                     1.655 cont.


Els nous contenidors s’instal·laran formant illes d’aportació de les quatre fraccions: rebuig, paper i cartó, envasos lleugers i vidre (els de matèria orgànica s’instal·laran posteriorment a finals d’any):

-         Rebuig: 606
-         Paper i cartó: 409
-         Envasos lleugers: 405
-         Vidre: 399 (49 amb sistema “vacri” per a establiments de restauració).

Suposen un total de 1.819 nous contenidors, dels quals es col·loquen al carrer 1.655 (un 10 % queda en estoc per a substitucions). La resta de contenidors, fins a un total d’uns 5.500, s’instal·laran a la resta de la ciutat a partir de la tardor. La instal·lació va a càrrec de l’empresa adjudicatària, Contenur SL, a la qual EMAYA va adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació el mes de gener per un total de 5.574.495,96 €.

A més de la implantació de totes les fraccions per tal de millorar i facilitar als ciutadans la recollida selectiva, el canvi de contenidors suposa altres avantatges:

-         Els contenidors són accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents. Compleixen la normativa i els requisits d’accessibilitat.
-         Tots els contenidors estaran identificats amb un número i un codi Qr. A través de qualsevol aplicació de lectura d’aquests codis es podrà consultar informació sobre aquest contenidor (què s’hi diposita, freqüència de recollida...) i amb l’app d’EMAYA també es podran fer consultes i  comunicar incidències relacionades amb aquest contenidor. El codi també es podrà introduir al web d’EMAYA i realitzar aquestes consultes.
-         Els contenidors, així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu per conscienciar sobre la separació dels fems.
-         Paral·lelament a la instal·lació dels nous contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per dedins.
-         Els nous contenidors tendran un programa de manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa inexistent fins ara.


Campanya d’informació i conscienciació

Així mateix, la renovació dels contenidors anirà acompanyada de campanya d’educació i conscienciació “Estrenam contenidors. Estrenam històries” per tal de donar a conèixer aquests canvis i demanar col·laboració ciutadana per separar els residus i mantenir la ciutat neta.
Un element fonamental d’aquesta campanya educativa és la publicació de la guia de bones pràctiques per a la gestió dels residus a Palma, on es pot consultar què s’ha de fer per donar un destí adequat a qualsevol deixalla domèstica.  També s’ha editat un fulletó per informar de les característiques dels nous contenidors.

L’equip d’educació ambiental d’EMAYA recorrerà els barris allà on es canvien els contenidors per informar els ciutadans al carrer, instal·lant punts informatius i contactant amb les associacions de veïns. Es distribuirà les publicacions editades i s’informarà personalment als ciutadans.

El mesos d’abril i maig s’instal·laran els punts informatius davant el pavelló Toni Servera, a la plaça dels nins de S’Arenal i a la plaça Pius IX de Can Pastilla. El mesos de maig i juny aquest punts informatius estaran presents a Cas Capiscol, Amanecer, Camp Redó, Son Oliva, Bons Aires, Plaça de Toros, Arxiduc, Son Fortesa, pl. Santa Elisabet i Costa i Llobera.

miércoles, 5 de abril de 2017

11 milions per invertir en millorar Palma.Aprovats 11 milions d'euros per a #inversió a #Palma per la Llei de Capitalitat. En #barris, #cultura #esport #transportPúblic #Seguretat #ocupació
Cases de Son Ametller al Vivero, camp de futbol de Verge de Lluc, camp de rugbi, inversió en la millora del Carrer Manacor i el carrer General Ricardo Ortega, renovació del paviment al Rafal Vell i al Camp Redó, Son Dameto Verd, renovació del camí d'accés a Sant Jordi, casals de barri, Ses Voltes i Centre d'arts escèniques de Can Ribes a La Soledat en cultura, etc. Teniu el llistat complet a les imatges.
Una gran notícia per ciutat que en ajuda a millorar. #MillorantPalma