Blog semanal

Blog semanal

martes, 5 de marzo de 2013

El pp contamina Palma.

Les decisions adoptades per Isern i el PP modificant o eliminant mesures adoptades la passada legislatura per millorar la mobilitat sostenible a la ciutat i la qualitat de l'aire de Palma, tenen conseqüències i suposaran més contaminació, 200 tones.
I no ho dic jo, l'explica el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma que està elaborant l'actual Govern Balear, i que diu:
 
"El conjunt de les mesures adoptades durant els anys 2007-2010 i vinculades al PMQAP 2008 va significar un estalvi en les emissions d’òxids de nitrogen de 1200 tones, fent baixar els nivells d’immissió de 52 ug/m3 a 42 ug/m3. Durant els anys 2010-2011 algunes d’aquestes mesures han estat modificades de forma que presenten menor eficàcia, o han estat totalment eliminades, motiu pel qual s’espera un impacte negatiu en la qualitat de l’aire i un empitjorament respecte a l’NO2. En total s’avalua que aquestes mesures suposaran un increment de 200 tones en les emissions d’NOx i de 1,8 ug/m3 en el valor d’immissió d’NO2. Les dades obtingudes, en ug/m3N es tabulen a continuació":

I en quant a les emissions de NO2 (les més perjudicials per la salut) diu el següent: "En referència als valors assolits a Palma s’observa clarament una important davallada a Foners (19 % ) i a Bellver (28 %) en els valors d’immissió d’NO2. Aquesta davallada pot ser deguda a factors diversos, entre ells l’aplicació de les mesures del Pla de Millora de 2008".

"Aquesta disminució dels valors de Palma contrasta significament quan es compara amb els valors assolits a la resta de l’illa de Mallorca, registrant totes les estacions augments en els nivells d’immissió respecte a l’NO2: Inca (50 %), Sa Pobla (40 %), Alcúdia (50 %), Pollença (25 %), Bunyola (83 %)."

 "...per l’any 2015 s’esperen uns valors d’immissió per a l’òxid de nitrogen entorn als 44 ug/m3."

Per tant, esperar que en aquesta legislatura ELS VALORS DE CONTAMINACIÓ TORNIN A PUJAR!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario