Blog semanal

Blog semanal

viernes, 27 de junio de 2014

32 propostes per millorar el transport públic de l´EMT a Palma

A aquesta legislatura per defensar el servei de transport públic que presta l'EMT de Palma, millorar la seva qualitat, lluitar contra les retallades del pp i la pujada de preus dels bitllets, estalviar amb millores de la gestió, cercar nous usuaris, destinar més recursos del pressupost municipal a l'EMT, millorar les freqüències a barriades de Palma, defensar als treballadors i les treballadores de l'empresa dels atacs de la direcció, i en definitiva, pero fomentar el transport públic com a eina fonamental per aconseguir una mobilitat sostenible a Palma, he presentat en nom del Psoe Palma 32 propostes al Ple de l'Ajuntament amb 54 punts d'acord.

Per a mi el transport públic és una eina fonamental per a desenes de milers de ciutadans que l´utilitzen cada dia i pels turistes que ens visitem, i més en temps de crisis on és l´únic mitjà de transport al que tenen accés moltes persones. A més fa competitiva i moderna la ciutat i més sostenible.

Aquí les teniu totes per si vos interesen i si han estat aprovades o no. 
PROPOSTES                                                                                                     MES        APROVADA

PROPOSTA MOBILITAT SOSTENIBLE setembre 2011
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a rectificar les mesures preses que van en contra d’una política de mobilitat sostenible. NO
2. El Ple de l’Ajuntament acorda no pujar les tarifes del bus i mantenir la gratuïtat dels menors de 16 anys, com a mesura de foment de l’ús del transport públic i de suport a les famílies en temps de crisi. NO
PROPOSTA FINALITZACIÓ RÉNTING setembre 2011
1. El Ple de l'Ajuntament acorda finalitzar al gener de 2012 el contracte de rénting de l'EMT com a mesura d'estalvi, abans de pendre qualsevol altre decisió que afecti al servei que rep el ciutadà com l'eliminació de línees o de la gratuitat fins al 16 anys. NO
PROPOSTA ESTALVI 2 MILLIONS EUROS octubre 2011
1, El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a fer les gestions necessàries per a que l’EMT retorni 15 busos a l’empresa de rènting quan això sigui possible i sempre abans del 31.12.2011 (TRANSACCIONAL) SI
2.- El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que una vegada retornats els busos es concentri tota la flota a les cotxeres de Son Banya de l’EMT, deixant d’utilitzar les cotxeres llogades a Mercapalma. SI
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que amb l’estalvi aproximat de 2.000.000 euros anuals, que aquestes mesures suposen, no es retallin més els serveis que l’EMT presta als ciutadans i les condicions laborals dels seus treballadors.  NO
PROPOSTA TEMES VARIS EMT novembre 2011
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta que no es prioritzi el transport públic, permetent una davallada important de la seva qualitat a la vegada que s’incrementa de forma molt important les seves tarifes. NO
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta la decisió tan poc austera de contractar un nou directiu a l’EMT, amb el cost que suposa, quan es diu que s’han d’acomiadar xofers per estalviar. NO
3.-  El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que mantengui el pas de la línea 34 a l’hospital de Son Espases, pels barris de Son Roca i La Vileta, almenys amb una freqüència d’una hora.  NO
PROPOSTA TEMES VARIS EMT desembre 2011
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que es prioritzi el transport públic, destinant 7 milions d’euros de la Llei de Capitalitat de 2012 a la renovació de la flota d’autobusos de l’EMT. NO
2.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que mantingui el pas de la línea 12 pel camí de Passatemps de Son Sardina. (TRANSACCIONAL)  SI
3.- El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que es rectifiqui l’increment de sou del gerent de l’EMT respecte al fixat per aplicació del Reial Decret-Llei aprovat pel Consell de Ministres el 20 de maig de 2010. NO
PROPOSICIÓ COMPRA BUSES ASITSA febrer 2012
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma acorda demanar un informe jurídic als serveis jurídics de l’EMT i de l’Ajuntament que informi sobre la compra de 90 autobusos a l’empresa ASITSA mitjançant el procediment negociat, sense convocatòria pública, per un import de 1.332.600 €.  SI
PROPOSICIÓ CREAR BITLLET AEROPORT març 2012
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma, insta a l’equip de govern a que s’estableixi una tarifa per a les persones que  treballen a l’aeroport de Palma d’1€ a les línees 1 i 21 de l’EMT. NO
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma, insta a l’equip de govern a que s’estableixi un abonament mensual per aquestes persones, que afavoreixi l’ús del transport públic com a mitjà de desplaçament al seu treball a l’aeroport de Palma.  SI
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma, insta a l’equip de govern, a que posi en marxa un pla de foment de l’ús de l’autobús entre les persones que treballen a l’aeroport de Palma.  SI
PROPOSICIÓ CREACIÓ BONO SOLIDARI maig 2012
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que es realitzi un estudi abans de 3 mesos per la creació d'un abonament solidari a l’EMT amb importants descomptes per als desocupats que duguin més de 12 mesos a l’atur. SI
PROPOSICIÓ RELATIVA AL PAS DE LA LÍNEA 34 DE BUS  A SON ESPASES DE SON ROCA I LA VILETA.  juny 2012
1.-  El Ple de l’Ajuntament insta a l’equip de govern a que retorni el pas de la línea 34 a l’hospital de Son Espases, pels barris de Son Roca i La Vileta, i a que la línea 14 de Son Ferriol pugui arribar al Pla de Na Tesa. NO
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT juny 2012
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a ampliar la xarxa de carril bus a les rutes de major demanda NO
PROPOSICIÓ RELATIVA A LA NOVA PUJADA DEL BITLLET D’AUTOBÚS PER L'IVA juliol 2012
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a estudiar mesures per no tornar a pujar el bitllet d’autobús de l’EMT conseqüència de la pujada de l’IVA. (transacció) SI
PROPOSICIÓ RELATIVA A RECUPERAR LA LÍNEA 27 EMT A SA GARRIGA I A CONNECTAR AMB BUS SA TORREN DEN HUG octubre 2012
1, Recuperar la línea 27 emt a Sa Garriga en 2 mesos (transacció) SI
2, Connectar la urbanització de Sa Torre den Hug amb una parada de bus a demanda. NO
PROPOSICIÓ PRESSUPOSTS 2013 Desembre 2012
Augment subvenció EMT 1,000,000 euros NO
PROPOSICIÓ INVESTIGACIÓ ÚS RECURSOS EMT PER ASITSA Gener 2013
1- El Ple de l'Ajuntament insta a la direcció de l'EMT a investigar sobre el possible ús privat de recursos que paga l'EMT amb doblers públics, per part de l'empresa adjudicatària del manteniment de la flota d'autobusos, i a depurar, si escau, les possibles responsabilitats i a convocar dins el mes de febrer de 2013 un Consell d'Administració  extraordinari per tractar el tema. SI
PROPOSICIÓ RECÀRREGA TARJETA CIUTADANA Febrer 2013
1.- Millorar la xarxa de recàrrega de la targeta ciutadana, a que es pugui carregar a través de la web de l’EMT, a través d’aplicacions per tabletes, smartphones, ampliant les màquines disponibles al carrer, utilitzant la xarxa de caixers automàtics d’entitats bancàries i ampliant el nombre d’establiments comercials.  NO
2.- Millorar la xarxa de venda de la “targeta turística 10” als turistes, mitjançant l’instal·lació de màquines al carrer a les zones turístiques que permetin la seva adquisició, que es pugui vendre als establiments turístics, al seu país d’origen i per internet. NO
3.- Millorar el funcionament de les màquines de recàrrega actuals i a que s’estableixi un sistema àgil per la devolució de les quantitats retingudes a les màquines pel seu mal funcionament.  NO
PP PRESENTA I APROVA ALTERNATIVA
Millorar i ampliar el servei de recàrrega i distribució intel-ligentes sense contacte en la mesura que tècnica i pressupostàriament sigui possible en els següents aspectes:  ALTERNATIVA PP
1, Millorar la xarxa de recàrrega de tarjeta ciutadana.
2, Possibilitar que la recàrrega es pugui realitzar a través de la web.
3, Implementació d'aplicacions per a tablets i smartphones.
4, Utilització de la xarxa de caixers automàtics.
5, Ampliació del nombre d'establiments comercials que ofereixen aquest servei
6, Millorar la xarxa de venda de la tarjeta turística 10 a les zones turístiques, establiments turístics, països d'origen i per internet.
7. Millorar el funcionament de les actuals màquines de recàrrega.
PROPOSTA RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN ABONAMENT SOLIDARI A L’EMT. Març 2013
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a que s’estableixi abans de tres mesos un abonament solidari a l’EMT, amb importants descomptes per als desocupats que duguin més de 12 mesos a l’atur. NO
PROPOSTA RELATIVA A L’IMPACTE NEGATIU EN LA QUALITAT DE L’AIRE DELS RETALLS EN TRANSPORT PÚBLIC Març 2013
1.      El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta que l’equip de govern no hagi continuat les mesures de promoció de la mobilitat sostenible de Palma, que contribuïen a la millora de la qualitat de l’aire. NO
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a convocar reunions de l’Agenda Local 21 per fer propostes d’impuls de la mobilitat sostenible a Palma, de forma participativa
PROPOSTA EN CONTRA DE LA TERCERA ONADA DE RETALLADES A L’EMT QUE DESQUADRA LA VIDA DE MOLTES PERSONES QUE VIUEN I TREBALLEN A PALMA Maig 2013
1.- No adjudicar el concurs del servei de control i manteniment de l’aparcament regulat a la via pública (O.R.A.), i a convocar un nou concurs amb un preu de sortida 2.000.000 d’euros inferior, per destinar aquest estalvi a l’EMT i deixar sense efecte la tercera onada de retallades. NO
2.- Aplicar una reducció de les tarifes de l’EMT en el tram horari afectat per la reducció de freqüències. NO
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT juny 2013
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a estudiar la xarxa de carril bus a les rutes de major demanda. (Transacció) SI
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT Juny 2013
“El ple de l’ajuntament insta l’equip de govern a renovar progressivament la flota de l’EMT,
apostant por autobusos més nets i ecològics i a presentar en el termini d’un mes aquests
efectes de progressivitat”. (Transacció)
PROPOSTA PP
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT Juny 2013
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a la creació d'un abonament solidari a l’EMT amb importants descomptes per a les persones desocupades que duguin més de 12 mesos a l’atur. NO
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT Juny 2013
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a deixar sense efectes els nous retalls imposats als usuaris al mes de maig. NO
PROPOSICIÓ DEBAT CIUTAT Juny 2013
El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta que no es prioritzi el transport públic, permetent una davallada important de la seva qualitat a la vegada que s’incrementen de forma molt important les seves tarifes. NO
PROPOSICIÓ EN DEFENSA DEL TRANSPORT PÚBLIC QUE PRESTA L’EMT Juny 2013
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta els canvis constants de freqüències a les línies de bus de l’EMT que perjudiquen la fiabilitat i la qualitat del servei. NO
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a que les línies que donen servei als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer no superin els 30 minuts de freqüència els dies laborables. NO
PROPOSICIÓ LAMENTANT QUE L’EQUIP DE GOVERN PREFEREIX RETALLAR A FOMENTAR L’ÚS DE L’AUTOBÚS. Juliol 2013
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta l’incompliment de l’acord de Ple de març de 2012, que demanava la posada en marxa d’un pla de foment de l’ús de l’autobús entre les persones que treballen a l’aeroport de Palma. NO
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma lamenta que l’equip de govern prefereix retallar a fomentar l’ús de l’autobús. NO
3.- El Ple de l’Ajuntament insta a que mentre no es posi en marxa el pla de foment no es retallin les freqüències de la línea l’aeroport. NO
PROPOSTA EN EL MARC DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT, A FAVOR DEL TRANSPORT PÚBLIC I EN CONTRA DE LES RETALLADES DEL BATLE ISERN Setembre 2013
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a: 
1.- Rectificar les retallades a les freqüències de l’EMT. NO
2.- Que acabi amb la falsa política d’austeritat, que únicament afecta als usuaris i al personal de l’EMT, mentre altres veuen augmentar els seus contractes i sous. NO
3.- Deixar de pressionar als conductors de l’EMT perquè vagin més ràpid amb el bus ja que la seguretat dels passatgers és el més important. NO
PROPOSTA RELATIVA A FACILITAR UNA TARGETA DE TRANSPORT DE L’EMT AMB DESCOMPTE A LES PERSONES MALALTES QUE ES DESPLAÇEN DES DE LES ALTRES ILLES A REBRE TRACTAMENT A L’HOSPITAL SON ESPASES. Octubre 2013
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a realitzar les gestions necessàries per facilitar a les persones malaltes i als seus acompanyants, que es desplacen a Palma des de les altres illes, targetes de transport de l’EMT amb descompte segons la durada del tractament sanitari. SI
PROPOSTA EN CONTRA DE LES AGRESIONS ALS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DE L’EMT DE PALMA Octubre 2013
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma condemna les agressions a les treballadores i treballadors de l’EMT de Palma. SI
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la direcció de l’EMT a implantar ràpidament les mesures pactades amb el Comitè d’empresa per evitar agressions. SI
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la direcció de l’EMT a millorar les freqüències de les línies de l’EMT.  RETIRADA
PROPOSTA DEMANANT UNA TARIFA JOVE A L’EMT Gener 2014
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a establir una tarifa jove a l’EMT per a joves entre 16 i 30 anys amb targeta ciutadana, al mateix preu que la tarifa actual per a estudiants. NO
PROPOSTA DEMANANT CONSENS AMB EL COMITÈ D’EMPRESA DE L’EMT EN LA CONVOCATÒRIA DEL BORSI DE XOFERS Març 14
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a negociar i consensuar amb el Comitè d’Empresa la convocatòria del borsí de xofers. RETIRADA
2.      El Ple de l’Ajuntament de Palma declara que per a millorar la gestió dels recursos públics a l’EMT i donar resposta a les demandes de la ciutadania, les persones contractades per ocupar llocs directius acabin el seu contracte amb l’equip gestor que els ha anomenat, sempre que no hagin ingressat mitjançant un procediment que garanteixi els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. RETIRADA
PROPOSTA DEMANDANT UN BON SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC ALS MESOS D’ESTIU ALS BARRIS DE CAN PASTILLA, ES COLL D’EN RABASSA I EL MOLINAR  Abril 2014
1.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a millorar el servei de bus que presta als barris de Can Pastilla, Coll d’en Rabassa i Molinar als mesos de la temporada alta turística per evitar que arribin plens i no facin aturada a aquests barris. SI
DEMANANT A L’EMT UNA APP QUE PERMETI CARREGAR LA TARGETA CIUTADANA  Maig 2014
1. El ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’EMT a posar en marxa un servei de recàrrega de la targeta ciutadana a la pàgina web de l’empresa i una APP per a telèfons mòbils i tabletes, facilitant d’aquesta manera l’ús del transport públic i fent-ho més atractiu i competitiu. NO
PROPOSTA DEBAT CIUTAT 2014  Juny 2014
El Ple de l'Ajuntament de Palma insta a l'equip de goern a apostar decididament pel transport públic com a factor de cohesió social i de sostenibilitat, incrementant la partida que es destina en el pressupost municipal a l'EMT SI

No hay comentarios:

Publicar un comentario