Blog semanal

Blog semanal

viernes, 17 de octubre de 2014

LES COSES ES PODEN FER D'UNA ALTRE MANERA TAMBÉ A L'EMT DE PALMA.
ÉS INJUST RETALLAR EL TRANPORT PÚBLIC QUE PRESTA L’EMT I ELS DRETS LABORALS DE LA SEVA PLANTILLA I A LA VEGADA NO CERCAR L’EFICIÈNCIA I L’ESTALVI EN ELS CONTRACTES MILIONARIS DE MANTENIMENT DE LA FLOTA D'AUTOBUSOS.

Des del Grup Municipal PSIB-PSOE hem manifestat en diverses ocasions al llarg d’aquesta legislatura el nostre rebuig a la gestió dels contractes de manteniment dels autobusos que està fent l’equip de govern a l’EMT.

En una legislatura caracteritzada per les retallades al transport públic, que s’han traduït en eliminació de línies, empitjorament de les freqüències, pujada del bitllet, retalls de drets laborals a la plantilla i la conseqüent pèrdua de milions d’usuaris, no tothom ha tingut el mateix tracte.

A l’any 2012 l’EMT va adjudicar el contracte de manteniment de 121 autobusos a l’empresa que va presentar l’oferta econòmica més cara, amb un sobrecost de 1.164.068 euros sobre la que va quedar segona al concurs. En aquell moment, els socialistes ja demanarem un canvi perquè l’oferta econòmica tingués més pes en la puntuació final i evitar que guanyés el concurs l’oferta més cara, com finalment va passar. Davant aquesta circumstància el Grup Municipal PSIB-PSOE va demanar la suspensió del procés i la convocatòria d’un nou concurs que permetés estalviar 1,1 milions d’euros a l’empresa per tal de destinar-los a millorar el transport públic. Al final, el PP va adjudicar el contracte sense canvis i per un preu de 9.939.840 euros (més IVA) per un període de dos anys.

El mateix any, l’EMT va comprar autobusos per un import de 1.332.600 € a la mateixa empresa mitjançant procediment negociat, sense cap tipus de convocatòria pública, una decisió que varem criticar per l’arbitrarietat que suposava la compra a dit, per un preu molt superior al de mercat. 

Un any després, l’EMT va haver de sancionar amb 3.000 euros a l’empresa adjudicatària del manteniment per l’ús de mitjans del contracte de manteniment pagats amb doblers públics per el seu ús privat.

I ara, al 2014, es torna a convocar el concurs pel manteniment dels autobusos de l’EMT, unificant en una única contracta el manteniment de tota la flota, de 180 autobusos, que abans prestaven dues empreses distintes, una mantenia la flota de vehicles Mercedes i altre la flota IVECO.


El PSIB-PSOE es va manifestar en contra d’unificar les dues contractes en una sola, ja que la dimensió del mateix limitaria extraordinàriament el nombre d’empreses que es podien presentar, i per tant aconseguiríem un estalvi molt més limitat que si hagués competència entre empreses per adjudicar-se el contracte.

La direcció de l’EMT no va acceptar la nostra esmena i va aprovar les bases, i finalment tal i com varem anticipar, únicament s’ha presentat una empresa al concurs amb un preu de 19.731.000 euros (més IVA) per 3 anys. Segur que amb competència i amb més empreses, el preu final hagués estat millor per l’EMT.

Està clar, per tant, que amb una millor gestió dels contractes de manteniment dels autobusos l’EMT podria haver estalviat entre 2 i 3 milions d’euros que es podrien destinar a millorar el transport públic, creant un bo solidari per les persones aturades de llarga durada, una tarifa jove, millorar les freqüències o contractar més xofers, entre d’altres mesures.


No hay comentarios:

Publicar un comentario