Blog semanal

Blog semanal

martes, 15 de septiembre de 2015

APOSTEM PER PLATJA DE PALMA AMB MESURES CONCRETES, DIÀLEG I ACORD.


  

 En aquest nou temps que s'obre aquesta legislatura volem cercar el diàleg i el consens per enfrontar les mesures de millora que necessita Platja de Palma per a residents i turistes, i d'això el Ple d'ahir a l'Ajuntament de Palma és un bon exemple. Es van aprovar per acord 9 de les 13 propostes presentades i com a Batle vaig anunciar 6 propostes més en qu ja estem fent feina:


ACCIONS QUE DURÀ ENDAVANT L'EQUIP DE GOVERN PER A LA MILLORA DE PLATJA DE PALMA:
 

1. L’Ajuntament de Palma utilitzarà totes les eines legals per limitar la venda d'alcohol a Platja de Palma. (S’està estudiant qui podrà vendre alcohol i en quin horari)

2. L’Ajuntment de Palma obrirà una oficina conjunta del patronat d'habitatge i de benestar social per donar resposta als problemes socials estructurals que existeixen a la zona.’Ajuntament de Palma treballa per posar en marxa una campanya informativa sobre el compliment de les ordenances municipals, neteja, consum d'alcohol, etc. 

3. L’Ajuntament de Palma treballa per posar en marxa una campanya d'inspeccions a locals amb caràcter previ a la campanya d'estiu (adequació de llicència, relació entre llicència d'activitats i ocupació de via pública, informació sobre limitació de venda d'alcohol, etc...)

     4. L'Ajuntament de Palma impulsarà la col·laboració amb l’Ajuntament de     Llucmajor    per coordinar les normatives i actuacions a desenvolupar.
 
5. L’Ajuntament de Palma està fent feina en la recerca activa de finançament: a través del Consorci Platja de Palma i mitjançant la reinversió de l'Impost Turístic que el govern vol posar en marxa i que es recaudi a la Platja de Palma. Una inversió inajornable és el CAZ (canalitzar aigües pluvials i residuals)

         6.L’Ajuntament de Palma insta al Govern a impulsar la regulació del “tot inclòs”
Per això el primer és recuperar la confiança de veïns i veïnes, dels comerciants i hotelers en que és possible, entre tots, transformar el producte turístic de Platja de Palma.


RESUM DELS ACORDS APROVATS AL PLE


1.      PROPOSICIÓ:  Instar a l’equip de govern a realitzar inspeccions a comerços i altres negocis a la zona de Platja de Palma, amb especial atenció als que manquen de les preceptives llicències, així com instar al Govern de les Illes Balears a incloure Platja de Palma dins el pla d’inspeccions laborals, per tal de garantir el bon compliment dels horaris a la zona.
                              
  1. PROPOSICIÓ: Instar a l’equip de govern a la creació d’una base de dades única per a tots els comerços i negocis de Palma, que inclogui informació sobre llicències, tributs, permisos i qualsevol altra d’interès municipal, i avançar cap a la creació d’un distintiu exterior que permeti l’accés telemàtic a les dades esmentades.


3.     PROPOSICIÓ: Instar a l’equip de govern a seguir complint l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública, millorant el nombre d’efectius, per tal de impedir els abusos d’ocupació viaria, així com la delimitació exacta dels espais destinats a terrasses a la zona de Platja de Palma amb pintura.


  1. PROPOSICIÓ: Instar a l’equip de govern a regular l’estètica comercial a la Platja de Palma de forma integral a través de l'impuls del pla especial de paisatge urbà que contempla el PRI.


  1. PROPOSICIÓ sobre seguretat a Platja de Palma

5a. Instar a l’equip de govern a millorar i incrementar la presència policial a Platja de Palma per garantir el compliment de totes les ordenances municipals en relació a les conductes més conflictives, com “trile”, venda ambulant, “botellot” o prostitució. 

5b. Instar al manteniment de la patrulla de Policia Local acompanyada d’un vehicle d’EMAYA per a la retirada de material per al consum il·legal d’alcohol entre les 20.00 i les 23.00 hores.

7c. Instar a impulsar la coordinació policial entre els efectius de les  policies locals de Palma i Llucmajor i de les forces i cossos de Seguretat de l’Estat a Platja de Palma mitjançant canals continus de comunicació i informació.

  1. PROPOSICIÓ: Impulsar la recerca activa de fons de finançament per a la rehabilitació de la Platja de Palma i prioritzar les inversions necessàries.

  1. PROPOSICIÓ sobre neteja a Platja de Palma

7a. Instar a l’equip de govern a promoure un pla integral de neteja de Platja de Palma i a millorar el manteniment més enllà de la primera línia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario