Blog semanal

Blog semanal

martes, 8 de septiembre de 2015

Una escola pública de qualitat requereix un bon manteniment dels centres.

Apostem per l'escola pública de qualitat i per això l'Ajuntament de Palma millora el manteniment de les escoles.

Avui els regidors responsables, Susanna Moll i Rodrigo Romero han presentat les mesures que ja s'estan aplicant i les futures als directors dels centres.

El nou contracte de manteniment té una durada de quatre anys amb la possibilitat de prorrogar-ho dos més i un pressupost de 9.589.843,93 euros, a raó de 2.397.460,77 € cada any. Això suposa un augment de 768.920 euros cada any, és a dir, 33 per cent en relació amb l’anterior acord.

L’Ajuntament de Palma pot actuar dins de les seves competències de manteniment correctiu de les instal•lacions en un total de 48 centres educatius públics: 45 centres d’educació infantil i primària, 1 centre d’educació especial, 1 centre d’educació infantil i el centre de formació d’adults de Son Malferit.  Es contractaran 74 persones i l’empresa adjudicatària s’ha compromès que 10 per cent siguin persones en risc d’exclusió social.


Auxiliar tècnic de manteniment
Una de les novetats del nou contracte és la reconversió del conserge en un auxiliar tècnic de manteniment que serà “l’enllaç directe entre el centre i l’empresa de manteniment”, ha assegurat la regidora d’Educació. Per poder assolir les noves tasques, s’impartirà un pla de formació perquè els 29 conserges que existeixen assoleixin els nous coneixements. Les 18 escoles que encara mantenen el porter, comptaran amb reforç d’un tècnic que es destinarà en aquestes escoles ex professo. Les funcions del tècnic consistiran en “realitzar petites intervencions que no necessiten mà d’obra qualificada”. “Es tracta d’un canvi qualitatiu, ja que d’una banda alliberarà l’equip docent del seguiment del tema del manteniment i, d’altra, permetrà una resposta ràpida davant les incidències que sorgeixin”.


Repintar totes les escoles
A més de la creació d’aquesta figura, el contracte preveu repintar l’interior i l’exterior de totes les escoles els propers dos anys i actualitzar l’inventari d’edificis i instal•lacions existents, realitzar les inspeccions tècniques que pertoquin i aixecar plànols de tots els edificis i instal•lacions. També s’establiran contactes estrets amb la Conselleria d’Educació i l’IBISEC per coordinar les actuacions que es duguin a terme. Per últim, s’ha establert un servei d’urgències que permetrà resoldre les incidències els 365 dies de l’any les 24 hores.

Nova aplicació
Amb el nou contracte, es farà “un llistat de les deficiències dels elements obsolets per antiguitat i, envers d’arreglar-los, es canviaran”, ha explicat el regidor d’Infraestructures. També es  posarà en funcionament una aplicació que tindran els auxiliars i que permetrà registrar les incidències que es detectin. D’aquesta manera, es “podran prioritzar les necessitats segons la urgència, conèixer si es solucionen en temps i forma o gestionar millor l’estoc”, entre d’altres qüestions.
No hay comentarios:

Publicar un comentario