Blog semanal

Blog semanal

viernes, 18 de noviembre de 2016

El pressupost 2017 de Palma és el de la recuperació de drets, la inversió pública i la millora dels serveis públics.


L'Ajuntament incrementa un 5,6% el seu pressupost per a 2017, que puja a 411.743.000 euros

Les àrees de Benestar, Sanitat, Educació i Igualtat incrementen en 4,6 milions d'euros la seva dotació per a l'any que ve. A barriades s'invertiran 2 milions en millores

És el primer pressupost municipal que inclou una partida d'1 milió d'euros per a projectes seleccionats per la ciutadania

La Junta de Govern ha aprovat avui el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2017, amb un import total de 411.743.000 euros. La dotació econòmica per a l'any que ve puja un 5,6% respecte del pressupost actual. Aquest augment consolida un creixement després que el pressupost de 2016 va acabar amb les retallades i va marcar un canvi de tendència després d'anys de baixada de l'import global pressupostari.
Pel que fa al pressupost consolidat, és de 583.517.746 euros, el que suposa un increment del 7,90% respecte de 2016.

Aquest "és el pressupost de la recuperació de drets, la inversió pública i la millora dels serveis". A més, és la primera vegada que els comptes municipals inclouen una partida d'un milió d'euros per a finançar els 5 projectes seleccionats per la ciutadania en el procés de Pressuposts Participatius:
  • Corredors verds i primera fase del futur bosc urbà de la Riera.
  • Inici de la recuperació de l'edifici de GESA i donar-li ús.
  • Més ombra als parcs i carrers de Palma, més joc i més vida!
  • Ampliació de la xarxa de carrils bici a Palma i dotar-los d'aparcaments per a bicis.
  • Protecció de l'espai natural del Carnatge.
L'increment pressupostari beneficia àrees com les de Benestar i Drets Socials, Igualtat i Drets Cívics, Educació i Esports, i Sanitat i Consum que en conjunt disposaran de 4,6 milions d'euros més l'any que ve, que permetran la millora dels serveis públics (violència de gènere, servei d'acollida de famílies...), la creació d'un pla de xoc per al manteniment de les escoles públiques, la incorporació per primera vegada d'una dotació per a l'elaboració del Pla d'infància, la implementació del Pla de renous i la prevenció de plagues...

 
Pel que fa a les barriades, l'augment del pressupost inclou l'ajuda que Palma ha obtingut de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible cofinançades pel programa europeu FEDER. Així, el pressupost que l'Ajuntament aporta l'any 2017 és de 2,1 milions euros, que afectarà les barriades de Litoral de Ponent: el Jonquet, el Terreno, Santa Catalina, Son Armadans, Portopí i Cala Major. Això i la revisió del Pla general justifiquen l'augment d'un 19,6% del pressupost de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, que inclou també la pujada de 439.000 euros de la dotació al Patronat Municipal d'Habitatge.

Així mateix, destaca la dotació d'uns 2 milions d'inversions per a actuacions als barris que milloren el dia a dia de la ciutadania en accessibilitat, enllumenat, vialitat, parcs i jardins.

S'aprofita la pujada del pressupost per a recuperar els drets perduts per part dels funcionaris i personal laboral a conseqüència de les retallades de la passada legislatura municipal. També es preveu un enfortiment de PalmaActiva per a optar a programes d'ocupació del SOIB i del Fons de Garantia Juvenil, que donin oportunitats de trobar feina als joves i als col·lectius més vulnerables.

Al 2017 es donarà compliment als compromisos adquirits al Pla de mobilitat urbana sostenible i s'incorporaran nous carrils bici i noves estacions de Bicipalma. L'aportació a l'EMT augmenta en 500.000 euros i inclou l'inici del procés de renovació de la flota de vehicles.

L'Àrea de Seguretat Ciutadana abordarà el 2017 l'organització de personal per a disposar de més policies al carrer i cobrir les necessitats de les diferents barriades de Palma. La millora dels serveis públics inclou també la feina de remunicipalització d'alguns serveis externalitzats com l'escoleta de Can Alonso o el servei d'atenció 010.

L'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal farà una aposta decidida per l'educació ambiental i la creació del banc de terres de Palma. La imminent posada en marxa d'un nou i important equipament cultural, el casal Balaguer, suposarà la fita més important del pressupost de l'Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, que augmenta també les partides destinades a esdeveniments i activitats artístiques.


Aquest creixement global del pressupost propi de l'Ajuntament de Palma per a 2017 ha estat possible congelant, de manera generalitzada, la pressió fiscal a la ciutadania i rebaixant el tipus de l'IBI per a neutralitzar les pujades provocades per la revisió cadastral de 2012. L'objectiu ha estat no continuar carregant la crisi sobre la ciutadania. Entre les novetats per a 2017, destaca l'augment efectiu de l'IBI per a grans superfícies i el denominat IBI cultural, una bonificació fins al 50% de l'IBI dels immobles que tinguin com activitat principal l'exhibició o el comerç cultural. Aquesta bonificació és una aposta per a fomentar la cultura i donar suport a les petites empreses de l'àmbit cultural.

Així doncs, destaca l'augment del 4,4% dels ingressos per imposts directes, degut a aquestes novetats de l'IBI, mentre que els indirectes disminueixen un 7,7%. Quant als ingressos, destaca també l'operació comptable de 9 milions per a regularitzar la relació entre l'Ajuntament i les empreses públiques, que queda reflectida als ingressos patrimonials i als actius financers, dins el capítol de despeses.
Quant a les operacions financeres, el més destacat és que les inversions es realitzen amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d'endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per a 2017.D'altra banda, el pressupost per a 2017 fa un esforç de contenció de la despesa corrent i incorpora una reducció d'uns 800.000 euros d'electricitat. 2017 serà també decisiu per al desenvolupament de l'administració electrònica envers la plena implantació el 2018. Una passa important serà el nou contracte de serveis informàtics i aplicacions web, que permetrà un estalvi per a les arques municipals i un salt qualitatiu en l'actualització tecnològica dels procediments interns i dels serveis a la ciutadania.

No hay comentarios:

Publicar un comentario