Blog semanal

Blog semanal

martes, 5 de septiembre de 2017

#SalvemSesFontanelles

Avui hem donat una passa molt important per protegir Ses Fontanelles i #complin amb la paraula donada com a Govern i com #PSOE #SalvemSesFontanelles


Avui hem aprovat, al Consell Gerència de l'Ajuntament de Palma, que la llicència de construcció dels edificis comercials que a la passada legislatura (al 2014) es van concedir, s'ha extingit i no es podran fer.
És una mesura que defensa l'interés general, que aposta per un model de ciutat més #sostenible i que vol apostar pel #petit #comerç.Més info:

• El Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat avui tenir com  extingits els efectes de la llicència atorgada el 29 de juliol de 2014 per a la construcció de 22 edificis d’ús indeterminat a ses Fontanelles. Es tracta de la primera llicència d’edificació que es va demanar en aquest indret.  Quan s'ha estudiat a fons jurídicament i després d'analitzar les al·legacions de la promotora, s'ha conclòs que la llicència s’havia extingit el 5 de maig de 2015 per ministeri de la llei, en aquest cas la Llei d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), la qual els informes jurídics sostenen que és la llei aplicable en aquest cas. Aquesta és la data en què s’havia d’haver presentat el projecte d’execució de les edificacions i que no es va presentar, i per tant, ja des d’aquella data, s’ha de tenir com extingida la llicència.

• Aquest procediment es va iniciar el passat 4 d’abril de 2017 i es va atorgar a la promoció un termini de 15 dies hàbils perquè  presentés al·legacions. En els informes municipals queda patent que les al·legacions no desvirtuen el fet assenyalat: la no presentació en el termini legal del projecte d’execució, per la qual cosa, es produeix de forma automàtica l’extinció  dels efectes de la llicència.

• La decisió es sustenta en informes jurídics i tècnics.: informe dels serveis jurídics municipals, de la secretaria del Consell de la Gerència i del cap del Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació. Aquests motius són, com s’ha dit, que l’empresa no ha presentat el projecte d’execució en el temps i forma que marca la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl ((Llei del Sòl)). Així, des del moment en què es va aprovar la llicència tenien 6 mesos per presentar el projecte d’execució i 36 mesos per finalitzar les obres.

• La llicència es va atorgar el juliol de 2014. Després, l’empresa va sol·licitar dues pròrrogues per poder redactar el projecte d’execució de 3 mesos ((una es va concedir –gener 2015- i l’altra no –presentada abril 2015-)).  Amb aquestes pròrrogues, el termini màxim per presentar el projecte d’execució era 5 de maig de 2015, una data que ja s’ha superat per molt ((dos anys)).

• Aquesta és la principal motivació jurídica que ens ha dut a adoptar la resolució. Aquesta resolució adoptada conté una desestimació de les al·legacions, la constatació de l’extinció de la llicència per ministeri de la llei, la denegació –per extemporani i deficient – del projecte d’execució presentat tardiament, així com impedir les obres d’edificació que se’n deriven de la llicència extingida.
Ara únicament tenen llicència d'urbanitació que els varen concedir i que estan executant.

martes, 27 de junio de 2017

Ho hem aconseguit: comença la integració entre EMT i TIB

Avui és dia històric: presentam la #integració tarifària entre l'#EMT de Palma i el #TIB del Govern Balear.

Així al primer semestre del 2018 es podrà emprar bus EMT i metro amb 1 únic bitllet amb la targeta ciutadana,  i al 2019 es podrà emprar bus EMT, tren, metro i bus TIB amb un únic billet i una única targeta.

És un dels projectes més importants com a ciutat, una petició de fa molts anys de la ciutadania i una aposta decidida pel transport públic de dos institucions que s'entenen i treballen juntes per millorar la vida de la ciutadania. 

Ens varem comprometre a fer-ho i complim!

miércoles, 14 de junio de 2017

Nueva escuela pública de náutica en Palma para generar empleo de calidad y diversificar la economía.

Una gran noticia para los #jóvenes y personas que buscan un #empleo de #calidad.


Hoy hemos presentado el proyecto para construir un centro de #formación profesional en #náutica, donde se formarán en reparación y mantenimiento de embarcaciones, una #profesión con mucha demanda que al no haber gente preparada en Palma hace que las empresas se vayan fuera al resto de Europa a buscarlos, y con sueldos por encima de la media. Es una apuesta por la #diversificación de la #economía de la ciudad, por la formación y por dar oportunidades a nuestros jóvenes y parados. Se calcula que cada año se dará formación a unas 400 personas y está previsto que comience a funcionar a finales de 2018 o principios de 2019. 
Además se hace con financiación del impuesto turístico y en un edificio de la EMT de Palma que el Govern nos alquila por 25 años, que estaba abandonado desde hace años y que ahora se renovará completamente para acoger el centro de formación y que también ayudará al Polígono de Son Castelló a mejorar. 

Gracias al Govern, a Francina Armengol y a Iago Negueruela por creer en Palma para este proyecto y al equipo de la EMT con Joan Ferrer y Mateo Marcús al frente.

lunes, 12 de junio de 2017

Palma baja de las 20.000 personas en paro por primera vez en 8 años.

Palma baja de las 20.000 personas en #paro por primera vez en 8 años y en un mes de mayo, por lo que en los meses de junio, julio y agosto seguirá bajando. Es también la parte positiva de que la temporada turística se esté alargando.


Además en 2 años hay 24.000 personas más ocupadas de alta en la seguridad social, y ya son 219.114, la cifra más alta en 13 años.


Además el paro ha bajado un 28% en dos años y en el caso de los jóvenes ha bajado un 33%.
Y el número de contratos indefinidos ha aumentado un 10% en el último año.
Son cifras positivas y van a seguir mejorando en los dos próximos años de legislatura.
Está claro que queda mucho por hacer porque aún hay 19.000 personas en paro y porque tienen que subir los sueldos, pero son datos positivos que nos dan esperanzas para conseguirlo.

viernes, 19 de mayo de 2017

Debat de la Ciutat


Els dies 16 i 17 de maig s'ha celebrat el Debat de la Ciutat de Palma, un moment per retre comptes de la feina feta al darrer any i dels reptes i projectes de futur. Un moment també per debatir propostes i arribar a cords, per això vull aprofitar aquest blog perquè tingueu tota la informació del debat, com és el meu discurs i les propostes debatudes.

AQUÍ podeu llegir la meva intervenció que resumeix el fet al llarg del darrer any, amb els encerts i els errors, d'un govern a peu de carrer que es preocupa per les persones, amb un model de ciutat clar i que defensa l'interés general. Hem acabat amb les retallades i tornem a invertir en els barris i en la millora dels serveis públics, fomentant la participació i la transparència. Moltes accions difícils de resumir en uns pocs folis!En quant a les propostes dels grups municipals al #DebatdelaCiutat la majoria, el 61%, s'han aprovat per #unanimitat, i això és molt positiu perquè suposa que tots els grups hem arribat a un acord que es bo per a la ciutat.
Per exemple s' ha aprovat reparar les pistes d'atletisme i ciclisme del velòdrom de Son Moix, comprar una autoescola i vehicles pels bombers, ampliar el pressupost de PalmaActiva per programes d'ocupació de majors de 45 anys, joves i persones en atur, posar en marxa la promoció interna dels funcionaris municipals i reforçar les plantilles de Policía, bombers i altres àrees municipals, comprar habitatges per destinar a dones víctimes de la violència de gènere, fer les obres del Carrer Velázquez perquè sigui peatonal, concertar serveis de Benestar social, etc. Fins a un total de 31 propostes aprovades.
AQUÍ  teniu la totalitat de les propostes presentades al Debat i el vot dels grups municipals.

lunes, 24 de abril de 2017

Avui és un día important per a la millora de la neteja de la ciutat. Comença el canvi dels contenidors.
Avui comença al barri de l’Arenal la instal·lació al carrer dels nous contenidors i la retirada dels vells


En aquesta primera fase, des d’avui fins a principis de juny, es renovaran 1.655 contenidors als barri de l’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i la zona nord de l’eixample

Cada dia es col·loquen una mitjana de 50 contenidors nous, en grups de les quatre fraccions: rebuig, envasos lleugers, paper i cartó i vidre


La primera fase de la renovació dels contenidors ha començat avui a primera hora del matí al barri de l’Arenal. Es farà feina cada dia fins a principi de juny per tal de retirar dels carrers els contenidors vells i instal·lar una mitjana de 50 nous cada dia. D’aquesta manera es renovaran en aquesta primera fases un total de 1.655, a les següents barriades:BARRIADA
Núm. CONT.


L’ARENAL
241 cont.


LES MARVELLES
219 cont.


CAN PASTILLA
172 cont.


CAS CAPISCOL
135 cont.


AMANECER
38 cont.


CAMP REDO
193 cont.


L'OLIVERA
68 cont.


SON OLIVA
73 cont.


BONS AIRES
176 cont.


PLAÇA DE TOROS
141 cont.


ARXIDUC
49 cont.


SON FORTESA SUD
49 cont.


ELS HOSTALETS
23 cont.


MARQUÈS DE LA FONSANTA
78 cont.


TOTAL                     1.655 cont.


Els nous contenidors s’instal·laran formant illes d’aportació de les quatre fraccions: rebuig, paper i cartó, envasos lleugers i vidre (els de matèria orgànica s’instal·laran posteriorment a finals d’any):

-         Rebuig: 606
-         Paper i cartó: 409
-         Envasos lleugers: 405
-         Vidre: 399 (49 amb sistema “vacri” per a establiments de restauració).

Suposen un total de 1.819 nous contenidors, dels quals es col·loquen al carrer 1.655 (un 10 % queda en estoc per a substitucions). La resta de contenidors, fins a un total d’uns 5.500, s’instal·laran a la resta de la ciutat a partir de la tardor. La instal·lació va a càrrec de l’empresa adjudicatària, Contenur SL, a la qual EMAYA va adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació el mes de gener per un total de 5.574.495,96 €.

A més de la implantació de totes les fraccions per tal de millorar i facilitar als ciutadans la recollida selectiva, el canvi de contenidors suposa altres avantatges:

-         Els contenidors són accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents. Compleixen la normativa i els requisits d’accessibilitat.
-         Tots els contenidors estaran identificats amb un número i un codi Qr. A través de qualsevol aplicació de lectura d’aquests codis es podrà consultar informació sobre aquest contenidor (què s’hi diposita, freqüència de recollida...) i amb l’app d’EMAYA també es podran fer consultes i  comunicar incidències relacionades amb aquest contenidor. El codi també es podrà introduir al web d’EMAYA i realitzar aquestes consultes.
-         Els contenidors, així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu per conscienciar sobre la separació dels fems.
-         Paral·lelament a la instal·lació dels nous contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per dedins.
-         Els nous contenidors tendran un programa de manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa inexistent fins ara.


Campanya d’informació i conscienciació

Així mateix, la renovació dels contenidors anirà acompanyada de campanya d’educació i conscienciació “Estrenam contenidors. Estrenam històries” per tal de donar a conèixer aquests canvis i demanar col·laboració ciutadana per separar els residus i mantenir la ciutat neta.
Un element fonamental d’aquesta campanya educativa és la publicació de la guia de bones pràctiques per a la gestió dels residus a Palma, on es pot consultar què s’ha de fer per donar un destí adequat a qualsevol deixalla domèstica.  També s’ha editat un fulletó per informar de les característiques dels nous contenidors.

L’equip d’educació ambiental d’EMAYA recorrerà els barris allà on es canvien els contenidors per informar els ciutadans al carrer, instal·lant punts informatius i contactant amb les associacions de veïns. Es distribuirà les publicacions editades i s’informarà personalment als ciutadans.

El mesos d’abril i maig s’instal·laran els punts informatius davant el pavelló Toni Servera, a la plaça dels nins de S’Arenal i a la plaça Pius IX de Can Pastilla. El mesos de maig i juny aquest punts informatius estaran presents a Cas Capiscol, Amanecer, Camp Redó, Son Oliva, Bons Aires, Plaça de Toros, Arxiduc, Son Fortesa, pl. Santa Elisabet i Costa i Llobera.

miércoles, 5 de abril de 2017

11 milions per invertir en millorar Palma.Aprovats 11 milions d'euros per a #inversió a #Palma per la Llei de Capitalitat. En #barris, #cultura #esport #transportPúblic #Seguretat #ocupació
Cases de Son Ametller al Vivero, camp de futbol de Verge de Lluc, camp de rugbi, inversió en la millora del Carrer Manacor i el carrer General Ricardo Ortega, renovació del paviment al Rafal Vell i al Camp Redó, Son Dameto Verd, renovació del camí d'accés a Sant Jordi, casals de barri, Ses Voltes i Centre d'arts escèniques de Can Ribes a La Soledat en cultura, etc. Teniu el llistat complet a les imatges.
Una gran notícia per ciutat que en ajuda a millorar. #MillorantPalma
miércoles, 22 de febrero de 2017

Ho hem aconseguit: comença la renovació dels autobusos de l'EMT de Palma.

Iniciam la #renovació dels #autobusos de l'#EMT complint amb la paraula donada.

La renovació de la flota de l'EMT de Palma és ja una realitat, hem aconseguit el finançament per
per adquirir 95 busos 🚍 nous i començaran a arribar 31 busos a final d'any, 32 al 2018 i la resta al 2019.
Ho podem fer perquè hem anat a Europa a cerca els doblers i el Banc Europeu d'Inversions ens dóna un préstec de fins a 30 milions d'euros. Som un govern que cerca a tot arreu doblers per millorar la ciutat i una vegada més ho hem aconseguit!
A més els busos seran en propietat, patrimoni de l'EMT i no amb rèntings estranys i caríssims com va fer el PP. Amb això també complim el compromís amb els treballadors de l'EMT.

Amb la renovació donarem un millor servei als usuaris del transport públic perquè sustituirem busos de 15 anys i també suposarà una millora mediobiental perquè els nous busos seran de tecnologies més netes.
I com els busos antics són molt cars de mantenir i gastan molt de gasoil amb l'estalvi pagarem una part important del cost de la renovació.
#MillorantPalma #transportPúblic #mobilitatSostenible.

lunes, 6 de febrero de 2017

Invertimos en los barrios de Palma.


Nuestra prioridad es invertir en los #barrios. Por eso estamos haciendo obras muy importantes de #mejora en el barrio de #SonEspanyolet, como es cambiar toda la red de #agua potable (14 km de tuberías) que ya tenía 40 años y no se había cambiado, estamos mejorando el #alumbrado público poniendo nuevas farolas para que las calles estén bien iluminadas, ampliando #aceras y mejorando la #accesibilidad, y para acabar vamos a asfaltar la mayoría de las calles del barrio.
Es una inversión de 3.500.000 € y además hemos coordinado los servicios municipales para hacer todas las obras a las vez y no tener que volver a abrir las calles después.
Seguiremos con más barrios, como El Terreno, Santa Catalina, Son Cotoner, etc.

También comenzamos la remodelación y mejora de aceras, y la supresión de barreras arquitectónicas, en carrer Sant Magí, o en Carrer Alfons el Magnànim por ejemplo. #Infraestructuras #Accessibildtad #MillorantPalma

Damos respuesta a las peticiones vecinales.
Estamos arreglando los juegos infantiles de los #parques de los barrios, por ejemplo el parque Ramón Rotger en General Riera, que ha quedado como nuevo.
Ya es el sexto, como hemos hecho en Camp Rodó, Camp den Serralta, Son Gibert, Bellver, etc. y seguiremos.Invertimos en los colegios públicos, como el Ceip Joan Miró del Nou Llevant. Se han arreglado y pintado las fachadas y  renovado el patio, además se han creado zonas verdes en el patio que es lo que más piden los niños. Estoy muy contento de haberlo arreglado!!! todos los niños merecen estudiar en las mejores condiciones y en una escuela cuidada.
También lo estamos haciendo con otros colegios de Palma y aún nos queda mucho trabajo por delante, pero vale la pena!
#educaciónpública #igualdad


Si quieres más información me puedes seguir en Facebook, donde cada día publico mi actividad y los proyectos que llevo adelante como alcalde de Palma: https://www.facebook.com/josefhila/

jueves, 2 de febrero de 2017

El Estado se implicará en la regulación del alquiler turístico.
Hoy en la reunión con la Secretaria de Estado de Turismo y como representante de la FEMP hemos pedido al Gobierno que se implique en la regulación del #alquiler de viviendas de uso #turístico.
Además hemos solicitado que se elabore un estudio sobre la situación actual del alquiler de este tipo de viviendas

La #FEMP ha trasladado a la Secretaria de Estado de Turismo la demanda de las Administraciones Locales de que el Gobierno se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico. El objetivo es que haya una norma a nivel nacional que regule la actividad económica de este sector y que, al mismo tiempo, contribuya a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la oferta turística en España.

Como Presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y Alcalde de Palma, José Hila, junto con el Secretario General de esta Federación, Juan Ávila, hemos mantenido hoy una reunión con la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, con el fin de estudiar estrategias conjuntas en los temas que afectan a las Entidades Locales y definir la colaboración entre ambas instituciones, entre ellas, y como tema prioritario, el alquiler de pisos turísticos.
En concreto, la FEMP pide dos cuestiones básicas: la elaboración de un estudio sobre la situación actual del alquiler de vivienda de uso turístico en España –algunos Ayuntamientos ya están elaborando censos-; y que se implique en la regulación de este tipo de actividad.

Entre los motivos para esta regulación a nivel nacional se encuentra la seguridad ya “es necesario que haya un registro de personas alojadas, al igual que ocurre en la oferta reglada”.  También por la inexistencia de un control fiscal, dado que el alquiler de estos pisos en muchos casos no tributa como una actividad económica.

La FEMP ha constituido un Grupo de Trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene para los Ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios, el alquiler de viviendas de uso turístico y los intereses afectados por esta actividad en el territorio.

La FEMP mantiene también su reivindicación al Gobierno para que los municipios turísticos puedan tener una #financiación suficiente que les permita hacer frente a los gastos por prestación de servicios que tienen este tipo de entidades por el hecho de tener actividad turística. Al mismo tiempo, reclama que se les permita ampliar la plantilla de la #policía #local con el fin de garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los turistas.

Hemos destacado la necesidad de reformar impuestos municipales para que los Ayuntamientos tengan mejor financiación y que, en el caso de los municipios turísticos, se tenga en cuenta a la población flotante. Un ejemplo sería poder aplicar un IBI especial a los pisos de alquiler turísticos. Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la actividad económica del municipio y que los Ayuntamientos no estén abocados a vivir de la construcción.

La Secretaria de Estado ha expresado en la reunión con la FEMP la voluntad de su departamento de seguir profundizando en la colaboración mutua y su acuerdo en la apertura de una nueva línea de trabajo sobre la sostenibilidad en los destinos turísticos.

sábado, 14 de enero de 2017

2017 l'any de la inversió en neteja a Palma.

Seguim posant mitjans per a millorar la neteja de la ciutat.
EMAYA inverteix 11,2 M € per renovar els vehicles i contenidors de residus; seran homogenis, de totes les fraccions i accessibles.
#MillorantPalma

martes, 3 de enero de 2017

Discurs de l'Estendard
DISCURS DE L’ESTENDARD 2016
José Hila, batle de Palma

 Amics i amigues,
Ciutadans i ciutadanes,

Avui, com cada 31 de desembre, plantam la senyera reial al mig de la plaça de Cort.

Un gest amb el qual recordam un fet històric i ens reafirmam com a poble.

I així es fa a Palma des de segles enrere.

Però aquesta diada, una de les festes cíviques més antigues d’Europa, és molt més que tot això.

Va molt més enllà de l’acte commemoratiu d’un fet històric i cultural.

Avui en dia, quan els representants polítics de la ciutadania sortim junts de l’edifici de Cort portant el penó del rei Jaume  feim palès el nostre acord amb tot allò que som i ens representa com a col·lectivitat. Tot allò que som i sentim com a poble.
L’Estendard, punt de trobada
L’Estendard és, en aquest sentit, un punt de trobada i unió de totes les persones que viuen al nostre municipi, més enllà de les seves diferències culturals o ideològiques.

L’Estendard és la festa de Palma que uneix tothom.

Una ciutadania unida per un mateix sentiment de pertinença, per un mateix compromís per aquesta terra.

Per això la festa no ha de perdre el seu caràcter reivindicatiu. És un ritual de comunitat.

I des del punt de vista institucional, un ritual de reafirmació de l’autonomia municipal.

Benvingut sigui el Consell de Mallorca i la seva proposta de Diada de Mallorca el 31 de desembre. Sumar sempre és positiu.

Però Palma reivindica el seu paper al capdavant de l’Estendard. La festa gran d’un ciutat plural, diversa, i multicultural, que vol promoure la convivència.
I aquest és el sentit de l’Estendard: l’expressió del nostre compromís per Palma. Una responsabilitat compartida entre l’Ajuntament i la ciutadania.


AUTONOMIA MUNICIPAL
Les ciutats són a tota Europa un factor de desenvolupament i inclusió social.

D’entrada, alçam l’Estendard per a reivindicar l’autonomia municipal i un millor finançament.

Els ajuntaments són les administracions més pròximes al ciutadà, la primera porta que toca quan té problemes o necessitats.

A Palma som a prop del 50% de la població de l'illa, però oferim serveis al 100%.

I per donar els serveis que es mereixen he de dir que Palma es troba infradotada econòmicament en relació amb tot el que representa i aporta al conjunt de Mallorca i de la comunitat.

Alcem l’Estendard i reivindiquem la Palma que volem, i que entre tots construïm. Una ciutat més justa, saludable, eficient, accessible, creativa i estimada.

Una ciutat de la qual qualsevol ciutadà de les illes Balears es pugui sentir orgullós perquè en forma part.

Una cosa hem de tenir clara: no podem oblidar el passat si volem entendre el present i, sobretot, assolir el futur que projectam tots junts.

És així com la revisió del Pla general, per exemple, esdevé l’eina fonamental que ens ha de permetre dibuixar un model de ciutat a la mida de les persones.

Una ciutat que creix, evoluciona, lluita i avança sense perdre la seva identitat i sense deixar ningú enrere.

Aquest és el nostre repte de futur. Fer feina per una Palma habitable, solidària, inclusiva i participativa.


EL NOSTRE REPTE DIARI
Per això el benestar de les persones és el nostre repte diari. Alcem l’Estendard per totes elles.

Perquè encara ara són moltes les víctimes de la crisi i de les retallades dels diferents governs a la passada legislatura.

Persones que necessiten de la nostra atenció, i que sempre ens trobaran al seu costat:

·       Per això, juntament amb Metges del Món posarem en marxa un protocol d’empadronament de les persones sense sostre, perquè puguin accedir a la targeta sanitària i als serveis socials de l’Ajuntament.
·       I, juntament amb el SOIB i el Fons Social Europeu, donam feina i esperança a aturats majors de 35 anys. En total, 254 persones el 2016.

Perquè som un govern proper i de portes obertes, hem fet de la participació i la transparència un dels nostres particulars estendards:

·       Per això destinarem 1 milió d’euros dels Pressuposts participatius als corredors verds, la creació del bosc urbà de la Riera i la recuperació de l’edifici de Gesa, entre d’altres projectes.
·       I tenim ja unes clàusules socials per a uns contractes públics més justs, solidaris i beneficiosos per al conjunt de la ciutadania.

I perquè la seguretat, la neteja i el transport públic són els principals paràmetres del benestar de les persones:

·       EMAYA invertirà l’any que ve 16 milions d’euros en vehicles, maquinària de neteja i contenidors nous, que ens permetran millorar la neteja i la recollida de residus a tots els pobles i barris de Palma.
·       Milloram les freqüències de l’EMT amb la contractació de 51 xofers nous i el 2017 comencarem a revonar la flota. I a partir de demà, el transport públic a Palma serà gratuït pels menors de 13 anys.
·       En seguretat ciutadana, hem dotat de nous recursos la Policia Local, al mateix temps que revisam la seva estructura i el seu organigrama per a avançar en el model de policia que volem: una policia de proximitat.

Pobles i barris de Palma, on es fan les persones i on aprenem a estimar la nostra ciutat.

·       Per això el 2017, amb el suport dels fons FEDER, invertirem 21,7 milions d’euros en la millora de l’enllumenat de barris com Pere Garau, el Camp d’en Serralta, el Fortí i Son Quint.
·       I altres 3 milions d’euros pressupostats pel proper exercici en el Pla estratègic litoral Ponent, una inversió cofinançada per la UE.
·       L’Antoniana tindrà el 2017 el seu camp de gespa artificial, amb una inversió de 270 mil euros.
·       A més, continuarem fent feina per a acostar la cultura a la ciutadania i obrirem el Casal Balaguer com un renovat espai d’art per a la ciutat.

Volem cultura i educació a l’abast de tothom, i amb infraestructures de qualitat.

·       Durant aquest estiu, s’han fet 41 actuacions a centres escolars, entre renovació de pintura, millora de façanes i patis.
·       A més, 341 famílies es beneficiaran del bo escolar el curs 2016-2017. Invertirem 242.000 euros en l’escolarització dels infants de les famílies més fràgils i desafavorides.

I no ens oblidam d’una necessitat social de moltes famílies, l’habitatge.

·       Per aquest motiu i per a garantir el lliure accés a l’habitatge, hem presentat un nou programa Palma Habitada.
·       A més, hem subvencionat amb 300.000 euros la millora de façanes de Son Gotleu i el 2017 serà el torn del Camp Redó.
·       Precisament al Camp Redó, rehabilitam pisos gràcies a un conveni amb la Caixa.
·       I aconseguirem un millor habitatge per a les famílies del Bloc VIII de Corea.
·       Hem congelat l’IBI general, l’hem incrementat a les grans superfícies i hem bonificat al 50% els immobles culturals.

Ens queden moltes coses a fer per a millorar Palma, el nostre repte i compromís.

Som conscients també de les nostres errades, de les quals en prenim nota per no repetir-les.

En aquest sentit, hem d’agrair la tasca de l’oposició i del conjunt de la ciutadania que, amb la seva crítica constant i constructiva, ens ajuden a ser més encertats en les nostres decisions.

Però només aconseguirem que Palma funcioni si aconseguim que els beneficis de la nostra economia arribin a tota la ciutadania.

Sabem que el turisme funciona i que hi ha més feina, 4.000 noves contractacions en un any.

Però volem qualitat a tots els nivells. Especialment a la contractació, amb més drets i sous dignes.

Per tant, volem turisme, sí, però hem de saber gestionar l’èxit del principal motor de la nostra economia, evitant les saturacions i que la riquesa arribi a tothom.

Per això hem començat a regular el flux de turistes de creuer pel centre de Palma, amb més rutes, i col·laboram estretament a tots els àmbits de debat per a regular el lloguer turístic.

En aquest context no podem oblidar el petit de comerç, dinamitzador de la vida social i econòmica.


L’obertura del Palau de Congressos serà un revulsiu important per a l’economia de tot el municipi.

Som conscients que ens queda molt a fer. Un altre repte com a ciutat és la igualtat, l’esforç constant per a aconseguir la plena equiparació entre dones i homes a tots els àmbits de la nostra societat.

Tampoc no podem oblidar les dones víctimes de la violència masclista.
Com Celia Navarro Miguel, de 56 anys, assassinada a Palma el novembre passat per la seva parella.

Hem d’alçar l’Estendard contra tot tipus de violència, en especial la de gènere, i defensar unànimement i amb fermesa la pau, la tolerància i la solidaritat.

PALMA, EL NOSTRE COMPROMÍS
La ciutat la fan les persones, algunes de les quals integren l’Ajuntament de Palma. Cadascuna és una peça imprescindible del motor gran i complex que mou aquesta institució.

Una institució que s’ha vist sotmesa a un procés judicial per l’acció d’unes determinades persones.

Però que ha sabut sobreposar-s’hi gràcies a la fermesa i la integritat del seu col·lectiu humà.

Els treballadors de Cort són persones que en la seva tasca diària donen prova del seu compromís de servei públic a la ciutadania.

A tots ells els vull encoratjar a seguir endavant per a anar construint entre tots la ciutat que volem:
una ciutat de cada vegada més justa, solidària, habitable i acollidora.FINAL
Tothom té alguna cosa a dir o fer en aquest procés de transformació de la ciutat.

Perquè tothom, des del paper que li correspon, té una part de responsabilitat en aquesta gran obra que és Palma.

La ciutat la fan les persones, i elles són el nostre repte diari. Per elles alçam cada any l’Estendard.
Tan sols esper haver aportat com a batle el meu petit granet d’arena per a obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania, per a tornar la política al carrer, per a recuperar la proximitat i l’escolta activa dels problemes de les veïnes i veïns de Palma.

Salut i endavant!!!
BONA DIADA DE L’ESTENDARD
Molts d’anys a tothom!!!